martedì 25 luglio 2017

Lo Stato Greco è contro l'Ortodossia (S.E.R. Ambrogio di Kalavryta)

Il metropolita Ambrogio di Kalavyta (Grecia) ha pubblicato sul suo blog una lettera aperta, disponibile in greco, nella quale dichiara che le autorità governative greche hanno un programma politico e sociale volto alla distruzione della Chiesa Ortodossa

"Siamo silenti come pesci! tutto va in rovina e si distrugge. Stiamo crocefiggendo Cristo! I greci sono scristianizzati!" così inizia il messaggio del metropolita Ambrogio, il quale continua con una accusa: "il partito SYRIZA [1] e i suoi sostenitori vogliono distruggere tutto ciò che è cristiano, sacro e nazionale. Stanno cercando di annullare l'ortodossia e lo spirito nazionale dei greci. Ogni giorno il paese perde sempre di più la sua identità." Perfino il politico di destra  Kyriakos Mitsotakis (Nuova Democrazia) ha ospitato una rappresentanza LGBT presso la sua sede di partito. "La voce della Chiesa non è ascoltata oggi: i muri cadono uno dopo uno senza alcuna resistenza". Il vescovo ha poi chiamato una vera e propria resistenza attiva, dicendo: "Io vi chiamo alla battaglia per la nostra fede! ricordiamo le parole del ministro dell'Istruzione, il quale ha promesso di chiudere le ore di religione entro l'anno. Trasformeranno l'educazione scolastica religiosa in un modello in cui Cristo è equiparato a Budda e Maometto. Possiamo forse permettere un crimine simile? Alla battaglia!". Il metropolita Ambrogio ritiene il presidente Tsipras come un pericoloso distruttore dei valori tradizionali  dello stesso Stato greco, ed è stato anche uno degli episcopi che si è dimostrato più scettico nei riguardi del Concilio di Creta del 2016.

-------------------------------------------------------------------------
NOTE

1) Coalizione di Sinistra Radicale, il partito attualmente al governo in Grecia. 

L'Uomo contemporaneo - faccia a faccia con la reazione (S.E.R. Avondios)

S.E.R. Avondios, arcivescovo vicario di Milano per la Metropolia di Milano e Aquileia, Metropolita di Brescia, ha scritto questo bel sermone riflettendo principalmente sui recentissimi attacchi mediatici contro la Chiesa Ortodossa Romena. Pur condannando gli atti immorali di alcuni rappresentanti della Chiesa, monsignore Avondios ha ritenuto pertinente e doveroso scrivere queste parole su quanti, con la scusa delle cadute umane, in realtà non fanno altro che denigrare la Chiesa di per sé stessa. Il testo è disponibile in lingua originale (romeno) e in italiano, che seguirà il testo romeno


VERSIONE ROMENA

Omul contemporan „față în față cu reacțiunea”

România anilor 2017 devine pe zi ce trece o Românie a Evului Mediu, cu uzurpări de tronuri , intrigi și scandaluri de palat. Lumea devine din ce în ce mai mult interesată să cunoască și să descopere, singurele metehne ale acestor „patimi” fiind acelea că nu au un temei științific, teologic sau istoric , ci sunt manifestări ale grotescului în locul cel sfânt, adică țara noastră, România, numită și „grădina Maicii Domnului”. Păcat de această grădină, odinioară împodobită cu florile frumos mirositoare ale „mărețelor umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, romana națiune ai vostri strănepoți” . Da, ai vostri strănepoți, adică noi, oamenii cultivați ai secolului al XXI-lea care am lăsat în paragină această frumoasă grădină, pentru a ne ocupa de buna creștere a buruienilor din curțile vecinilor. 
Se poate observa cum, în ultima perioadă, temperaturile ridicate au contribuit la redeșteptarea unei conștiințe aparent adormite.
Devenirăm parcă peste noapte, fie analiști, fie sociologi, fie filozofi, cu pretenții de repere morale ce își arogă dreptul îndreptării celorlalți. Păcat ca majoritatea celor ce vorbesc de moralitate au „schelete” uitate prin dulapuri, mai ceva ca la muzeul Antipa... măcar acestea au un scop bine definit. Ce ne facem însă cu cei care se chinuie din răsputeri să încapă în televizor, cu telespectatorul înrăit al canalelor TV, cu analiștii vigilenți școliți în dughene și birturi, care arată cu degetul spre cazurile izolate, urâcioase ce e drept, ale Bisericii Ortodoxe Române.
Din nou moralitatea, bat-o vina, din vina căreia se mai declanșează câte un scandal, parcă programat. Păcat ca cele 23 de milioane de romani, sau mai puțini conform ultimului recensământ, au uitat ca din anii 2000 pana acum, au contribuit la decimarea viitorului României, și aici mă refer la milioanele de copii avortați și aruncați pe geamul instituțiilor sanitare, acele spitalele atât de susținute de „stradă” prin vestitul slogan, „vrem spitale și nu catedrale”.
Păcat ca românii acestor vremuri privesc cu balele la gura spre Occidentul mereu deschis noului, încercând sa imite precum maimuța lui Darwin păcatele și apucăturile „așa zișilor” moderniști occidentali . Suntem vrăjiți de mirajul oferit de „lumea nouă”, care așteaptă cu satisfacție și nerăbdare apusul soarelui creștinătății, de Occidentul secat de seva cunoașterii lui Dumnezeu, a cărui credință a fost mutată din suflete în muzeele și bibliotecile prăfiuite ale orașelor din Europa. Am devenit peste noapte instanțe morale și iubitori de adevăr, vrem o Biserică curată și preoți sfinți, dar uităm însă că Biserica, această instituție divino-umană, este alcătuită din oameni, din rândul cărora sunt aleși preoții și episcopii ce o slujesc. 

Mă întreb și eu, ca simplu slujitor al altarului, câți dintre cei care calcă preșul prăfuit al bisericii din satul natal, s-au rugat ori se roagă pentru preotul duhovnic, pentru conducerea Bisericii, pentru episcopul locului? Câți dinte cei care vin de 2 ori pe an la Biserica, de Sf. Paști și de Nașterea Domnului, dar care se declară credincioși autentici, au aprins o lumânare pentru sănătatea și luminarea cugetelor acestor preoți asupra cărora se năpustesc cu vorbe de ocară? Nu spune, oare, Sf. Apostol Pavel „purtați-vă sarcinile voastre unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos” (Galateni 6, 2). Oare doar noi preoții suntem datori să ne rugăm, oare doar noi suntem datori să urmăm legea lui Hristos? Nu cumva Mântuitorul Hristos se adresează nouă astăzi, așa cum s-a adresat și mulțimilor acum două mii de ani, și ne îndeamnă la sfințenie? Rămân uimit de zelul pe care îl arată fiecare atunci când trebuie să critice, să judece, sa bârfească, să osândească, însă ne ascundem cât mai bine atunci când păcătuim sau săvârșim mizerii nenumărate. Când căutăm doar îndreptățirea de sine și hrănirea propriului ego, ne salvăm cu „nu judecați, ca sa nu fiți judecati”, dar apoi ne îndreptăm pornirile atavice asupra „popilor”, la care totuși, mergem ca la niște mijlocitori, pentru că ne cuprinde frica de „bătaia lui Dumnezeu”. Încercăm să scăpăm de putegraiul ce ne cuprinde inimile, arătăm pocăință, dam acatiste, aprindem lumânări, apoi uităm, rămânând nepăsători față de cea mai mare poruncă din Lege: „să iubești pe apropale ca pe tine însuți”.

Aceasta este criza morală pe care Occidentul a cunoscut-o cu mult timp înainte, dar care se dorește extinsă pe întreg pământul. Oare România noastră se caracterizează numai sărăcie, incultură, mercantilism, scandaluri, hoții, avorturi, adultere, perversiuni, show-uri, revolte, ordonanțe de urgență, înmormântări, cununii și botezuri celebre? Greșit! Am uitat de Romania autentică și riscăm să o și pierdem dacă nu ne vom întoarce către valorile strămoșești. 

Adevărata Românie trebuie căutată și o vom găsi în cele mai „banale” lucruri: în vorba dulce românească, în straiele populare, în frumusețea satelor, în simplitatea și în credința de neclintit a țăranului, în cântatul cocoșului, în înțelepciunea bătrânească care îl vede și îl găsește pe Dumnezeu în durere și sărăcie. România o putem găsi dacă ne vom îndrepta pașii și inimile spre pustnicii ascunși prin munți care se roagă fără încetare pentru noi, în miile de călugări și maici curați la suflet și cu cuget nepătat.

Acolo trebuie căutată adevărata Românie, în adâncul sufletului curat! 

Cu respect Arhiereul Avondios 
Milano 25 luglio 2017

VERSIONE ITALIANA


La Romania del 2017 pare la Romania medievale, con troni usurpati, congiure di palazzo, tradimenti e scandali. Tutti si interessano sempre di più a scoprire e conoscere le cattive abitudini e le passioni senza alcuna base teologica, scientifica o storica, ma solamente una grottesca manifestazione del luogo sacro, il Giardino della Madonna, come è chiamato il nostro paese, la Romania. Peccato che questo giardino, una volta ombrato da grandi figure come Stefano [il Grande], Mihai, [Matteo] Corvino, la nazione romena, fino ai pronipoti. Sì, i nostri pronipoti, i quali sono stati ignorati da noi uomini cresciuti nel XXI secolo, abbandonando questo giardino preferendo coltivare le erbacce dei campi vicini. E, ultimamente, notiamo anche come le alte temperature hanno risvegliato una coscienza che pareva addormentata. 

Di notte, tutti diventano filosofi, analisti o sociologi, con pretese moralistiche di poter giudicare gli altri. Peccato che la maggior parte di questi moralisti possiede parecchi scheletri dimenticati nell'armadio, peggio del museo Antipa... e credo che abbiano uno scopo ben preciso. Cosa dobbiamo fare con quanti stanno lottando per avere i canali tv hardcore, e poi sparlano anche dei casi isolati, giustamente e odiosamente, della Chiesa Ortodossa Romena. Anche in questo la morale è come programmata, scatta con uno scandalo. Peccato che i 23 milioni di romeni, più o meno, si dimenticano che dagli anni Duemila a oggi essi stessi hanno contribuito alla distruzione della nazione, abortendo milioni di bambini, in quegli ospedali e cliniche che tanto furono sostenute in strada al grido di "più ospedali e meno cattedrali". 

Peccato che i romeni di oggi sbavano verso l'Occidente, sempre aperti a nuove teorie, a copiare lo stile di vita modernista e i peccati degli occidentali come la scimmia di Darwin. Siamo incantati dalla promessa del "nuovo mondo", il quale guarda con letizia al tramonto del Cristianesimo, alla linfa sena Dio della conoscenza occidentale, visto che la religione è stata spostata dalle anime alle biblioteche e ai musei delle città europee. Questi moralisti notturni e questi amanti della verità dicono "vogliamo sacerdoti santi e una Chiesa pura", ma essi dimenticano che la Chiesa, quale istituzione divino-umana, è fatta da uomini che vengono eletti al ministero sacerdotale o episcopale. 

Come umile servitore dell'altare, mi domando quanti fra coloro che camminano sui tappeti polverosi delle chiese rurali, pregano per i loro sacerdoti confessori e i loro vescovi? Quanti fra quelli che vanno in chiesa a Pasqua e a Natale ma si professano veri credenti hanno mai acceso una candela per l'illuminazione dell'intelletto dei loro sacerdoti o per la salute dei loro preti? Lo dice l'Apostolo Paolo: portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete alla legge di Cristo (Galati 6:2). Forse solamente noi sacerdoti dobbiamo pregare? e solo noi abbiamo il dovere di seguire la legge di Cristo? Forse che il Salvatore Gesù Cristo ci parla oggi così come parlava duemila anni fa, e ci chiama alla santità? Rimango stupito dallo zelo che c'è per giudicare, spettegolare, condannare il prossimo, e al contempo per nascondere i propri peccati e commettere tutte le proprie miserie. Quando alimentiamo il nostro ego e siamo ipocriti diciamo "non giudicare per non essere giudicati", ma questa regola scompare quando puntiamo il dito sui preti, però con una sorta di moderazione, perché abbiamo "paura di offendere Dio". Poi per fuggire a questo marciume mostriamo pentimento, leggiamo un acatisto, accendiamo candele, ma rimaniamo indifferenti dinnanzi al grande comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso

Questa crisi l'Occidente la conosce da molto tempo, ma si diffonde su tutta la Terra. Adesso la nostra Romania è caratterizzata da povertà, analfabetismo, mercantilismo, scandali, ladrocinii, adulterio, aborti, perversioni, spettacoli, ignoranza, rivolte, battesimi e funerali famosi... ma è sbagliato! Perderemo la Romania autentica se non torneremo ai nostri valori ancestrali. La vera Romania va ricercata nelle piccole cose: nella nostra lingua, nei villaggi, nei vestiti tradizionali, nella fede incrollabile dei contadini, nel canto del gallo, nella saggezza degli anziani che vede e trova Dio nella povertà e nella sofferenza. Troveremo la Romania rivolgendo i nostri cuori agli eremiti che popolano le montagne e che, nascosti, pregano incessantemente per noi, nelle migliaia di monaci e monache puri di cuore e dalla anima senza macchia. 

Lì va cercata la Romania, in un cuore più santo!

Con tutto il rispetto,
+ Avondios, pontefice

in Milano, 25 luglio 2017

Prosegue la costruzione della cattedrale ortodossa di Varsavia

Il sito ufficiale della Chiesa Autocefala Polacca ci informa del progresso nella costruzione della basilica della Divina Sapienza a Varsavia, un grande progetto per la piccola Chiesa di Polonia. 


Le fotografie, inserite nel sito ufficiale, sono state scattate dal fotografo Michal Tymoszewicz, il quale ha immortalato l'incastonatura della cupola nel corpo principale della costruzione, la quale è ancora ben lontana dal suo completamento. La Chiesa Ortodossa Polacca ringrazia tutti i benefattori per il grande sforzo compiuto affinché Varsavia potesse ottenere la sua cattedrale. 

lunedì 24 luglio 2017

La Genesi: una esegesi breve

Questo piccolo saggio sulla lettura biblica della prima parte della Genesi non vuole essere un riferimento dogmatico certo, ma solamente una sorta di esegesi, dato che molti corrispondenti mi hanno domandato il senso della Genesi, ho voluto scrivere questo testo per dare una risposta più dettagliata a ciascuna delle domande, creando un documento che fosse globale, in modo che ognuno possa vedere l'insieme.

Il testo della Genesi principia, obiettivamente, con la Creazione, con l’ordinamento del cosmo. Dal caos primordiale si eleva una Voce, un Verbo, il quale, posto se stesso al centro, esclama: “sia luce” e luce fu. ( Gen. 1.2) La Terra viene plasmata, divisa dal cielo e il Verbo creatore genera i mari, le piante,  ordina il Tempo e poi continua, crea gli animali del mare, dell’aria e della terra. Infine, vide che tutto era cosa buona. Dio, nella Genesi, si manifesta come pluralità, mostrandosi come un Dio dalle molte ( ma non ancora definite ) Ipostasi, ossia aspetti di sé stesso. Difatti dice << facciamo l’Uomo a nostra immagine.>> ( Gen. 1.26) Il Dio ebraico, ancora non manifestatosi nella sua interezza perché non era la pienezza del tempo, era un Essere agli ebrei ignoto, invisibile, ma sicuramente unico. Negli altri libri vetero-testamentari, Dio infatti si presenta come “Io” mentre nella Genesi frequentemente preferisce la forma plurale noi. Il Dio che formerà Il Patto Ancestrale era ed è il Dio uno e trino, consustanziale e indivisa Trinità; l’uomo ebreo decaduto della Prima Alleanza non conosceva che un Dio nascosto e non completamente rivelato; con la Nuova ed Eterna Alleanza e l’inizio della Chiesa, si compie anche il ciclo dell’oblio e Dio si rivela in tutto sé stesso; e così come il velo tra Dio e l’Uomo si rompe, iniziando la Comunione perfetta della razza umana con il suo Creatore e Salvatore, così il velo del tempio, che significava il divario incolmabile tra il Signore Dio e il suo popolo adorante, si squarcia dinnanzi agli occhi dei sacerdoti giudei e degli scribi ( Matteo 27:51-66). La barriera invalicabile fra Dio e l’Uomo, la morte e il peccato, è stata annientata. 

Una lettura rapida e incompleta, o separata, non ci darebbe il segnale che forse l’interpretazione unicamente letterale è fallace. Difatti nel primo atto della Genesi abbiamo Dio che plasma una moltitudine di uomini e donne, dicendo “andate, moltiplicatevi, e dominate la terra” ( Genesi 1:27-28) ma subito dopo, nel secondo capitolo ( Genesi 2,18 e seguenti ) abbiamo un unico Uomo, Adamo, il quale è solo e non ha alcuna donna accanto a sé, ed è per questo che Dio estrae da lui la costola per plasmare attraverso di essa la compagna di Adamo. Apparentemente questo verrebbe relegato nel mito oppure preso alla lettera; Eppure, l’Umanità già era stata fatta di molti uomini e donne nel primo capitolo. Quindi, la dimensione scritturale qui muta verso un altro tipo di forma, quella spirituale. Da racconto della nascita fisica del mondo, si passa alla nascita della condizione meta-temporale umana. Il nostro Maestro e Salvatore, Gesù Cristo, infatti disse <<Non di solo pane vive l’Uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio >> ( Matteo, 4:4) e difatti Adamo e il suo Signore e Dio avevano un dialogo perfetto, e il Signore, che conosce e scruta i cuori, sapeva di cosa Adamo necessitasse. Seppe che era solo, e disse: << Non è bene che l’Uomo sia solo.>> e gli fece un aiuto che gli fosse simile. (Genesi 2, 18).L’Uomo, quindi, diventa il punto focale del Libro. La Scrittura ci mostra anche qual è il fine della creazione ( o esistenza ) della Donna, ossia di un essere complementare, che risponda alla necessità dell’Uomo di avere “un sostegno che gli fosse simile”. Un sostegno in cosa, se nel paradiso terrestre non vi era lavoro, tristezza e morte? Un aiuto nella salvaguardia del Creato, cui Dio aveva posto l’Uomo più in alto degli stessi Angeli,e per il mutuo soccorso spirituale. Nel mondo decaduto, la qualità della complementarietà non sarà più la grande forza della razza umana: la donna partorirà dolorosamente e l’uomo lavorerà la terra per il pane, e i due soffriranno della loro condizione in eterno. La Legge mosaica, data da Dio all’uomo decaduto, permetteva il ripudio e il divorzio ( Dt. 24, 1-4) ma Gesù Cristo, il Verbo Incarnato, riportò la condizione del rapporto uomo-donna al suo scopo originario complementare, quando disse << Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne.>>( Marco 10:2-12) Il Matrimonio cristiano, nella pienezza della Verità, ci ricorda che le anime dei coniugi non vivranno separate neppure in Paradiso e dopo l’Apocalisse vivranno legate nei secoli. 

Il serpente, che personifica l’essenza del maligno, era “il più astuto degli animali selvatici” ( Genesi 3,1) e con questo particolare si intuisce fin dall’immediato quale sia la natura del Male: la malizia, l’inganno, ma non privo di una certa scaltrezza. Nella Genesi, nella formazione dell’Uomo si inserisce quindi il Male, i cui figli sono la Morte, il Peccato, e i vizi, e si insinua appunto come una serpe, viscida e subdola. Il serpente va da Eva, la Donna, e la tenta. Il Signore Dio aveva posto un limite all’Uomo, sua creatura, e aveva comandato di custodire il Giardino; eppure, di tutte le piante, gliene aveva proibita solamente una. Questo aspetto, l’Obbedienza, è di primaria importanza per comprendere l’Economia della Salvezza e anche il rapporto che vi è fra padre spirituale e allievo, fra sacerdote e fedeli, fra governo e cittadini. Dio aveva “ordinato”, ossia aveva creato ordine e armonia, e aveva posto come limite dell’Armonia questo comando, unico e solenne, a fondamento di questa stessa armonia cosmica. Il Frutto raffigura quindi il confine fra il lecito e l’illecito, fra l’ubbidienza seguita dalla saggezza generata dall’obbedienza stessa, oppure la disobbedienza e la relativa distruzione dell’armonia, a seguito della tracotanza  che porta ad una conoscenza senza sbocchi, ad una scienza fine a se stessa, come sarà poi la conseguenza dell’avere mangiato il frutto. Il diavolo stesso, secondo la consuetudine, divenne ribelle a Dio a seguito della sua volontà, che non rispecchiava il Disegno del Creatore. 


Una icona che raffigura i primi giorni della Genesi

Eva quindi scopre la disobbedienza e l’ebbrezza diabolica del tradimento ( Genesi 3,6) e consegna anche ad Adamo il frutto, affinché se ne cibi. Essi, tradita la fiducia di Dio, e distrutta così l’Armonia del creato, scoprono di essere nudi, ossia “impotenti” dinnanzi a Dio: la nudità simboleggia così la propria pochezza dinnanzi all’Onnipotente, pochezza che essi scoprono di avere dopo aver peccato contro il comando di Dio. Essi subiscono così il castigo divino, e vengono maledetti ( Genesi 3:14-24) e buttati fuori dal Paradiso Terrestre. La Morte entra così nel circolo della vita umana, che avrà fine. Cristo viene anche chiamato metaforicamente Albero della Vita, chiaramente legato alla Sua preziosa Croce vivificante, proprio perché Cristo è il Nuovo Albero da cui l’umanità può trarre la Salvezza: il frutto dell’Albero Nuovo, dell’Albero della Vita, del quale Dio proibì che Adamo ed Eva si cibassero nell'Eden, perché il tempo non era maturo. 
La cronaca della caduta umana prosegue: Caino, figlio di Adamo ed Eva, uccide Abele suo fratello per gelosia ( Genesi 4:1-16) e così nell’umanità si instaura il peccato di sangue. Cristo, per redimere l’umanità dal peccato, perisce anche lui attraverso l’uccisione, la quale è il peccato di sangue per eccellenza. Caino fugge nel paese di Nod ( Genesi 4,16): Cristo invece non fugge innanzi alla morte, ma domanda al Padre << Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice; tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu >>( Matteo, 26:42) per poi consegnarsi ai suoi nemici. La codardia e la supina accettazione del castigo di Caino sono superate e distrutte dal sacrificio cristico, il quale tutto rinnova con la sua consegna volontaria e l’obbedienza suprema al Padre; mentre al primo venne detto “non uccidere” ed egli uccise, nel Cristo vi fu un “muori per l’Umanità” ed Egli, obbediente come l’ultimo dei servi, obbedì morendo.  

Le Genealogie (Genesi 4:17-5:32) sono la manifestazione letteraria del proseguire dell’Umanità decaduta e dell’andamento della Storia. Viene detto << A quel tempo si cominciò ad invocare il Nome del Signore.>> ( Genesi 4,26). L’Uomo prende coscienza di non dover dimenticare il suo Creatore, e si dà al culto di Dio. I secoli passano, l’Umanità si diffonde su tutta la Terra. 
L’Umanità dunque si corrompe definitivamente, e Dio vuole distruggerla; le figlie degli uomini avevano corrotto perfino gli Angeli, i quali si uniscono ad esse; Eppure, Dio che è Buono, nonostante si sia stancato dell’Umanità ( Genesi 6,6) trova un uomo retto, Noè, e gli concede di salvare l’umanità attraverso la propria famiglia. Noè costruisce un’arca, una grande nave, vi ripone dentro le provviste, le piante, gli animali della Terra e i propri congiunti, supera la tempesta divina e scampa così all’eccidio che ha sterminato il resto dell’umanità iniqua ( Genesi 7-8). Il Signore, accolto il sacrificio di Noé ( Genesi 8,20) dà avvio ad una seconda creazione, nella quale, di fatto, ripropone le stesse promesse della prima creazione, mentre nel capitolo Nono della Genesi il Signore fonda la sua Alleanza con Noé. Questo episodio vetero-testamentario non è di poca importanza: è anch'esso un simbolo del rapporto fra l'Uomo e Dio. L'uomo ogni volta che commette ingiustizia distrugge il rapporto sereno col Creatore, ma il sacrificio personale per la salvezza genera la salvezza stessa; è la spinta che l'Uomo dà alla propria azione a renderla vivificante, o distruttrice. Le alleanze fatte con Noé sono le medesime dell'alleanza ancestrale perché il Signore Dio non cambia mai la propria disposizione verso l'umanità, poiché è un Dio d'Amore e per noi si è fatto uccidere, abbassandosi al livello dell'Uomo; In un mondo iniquo è nel cuore del singolo la scelta di adempiere o meno al Patto teantropico, di seguire il disegno di Dio per Adamo, oppure seguire Adamo nella sua caduta. 

L’episodio della Torre di Babele è un altro racconto che ci presenta l’Umanità atta a voler superare i limiti divini, a vivere in tracotanza: Dio non si compiace dei progetti umani e li disperde, confondendo l’antica lingua e creando nuovi idiomi, affinché l’umanità non si comprenda più (Genesi 11,9). Nella Nuova ed Eterna Alleanza, il Signore, a sigillo della propria approvazione, dona agli Apostoli radunati il Santo Spirito nel giorno di Pentecoste, e permette loro di operare in tutte le lingue e di parlare in tutti gli idiomi conosciuti, cosa che meravigliò molto i pagani colà radunati ( Atti 2:1-11) Le lingue, le quali prima creavano divisione e attrito ed erano occasione di violenza ( le lingue significano anche differenza di popoli ) adesso invece sono tutte concentrate nel magnificare la Gloria di Dio, il Cristo morto e Risorto, glorificato e Asceso al Cielo. La differenza non è più un problema, bensì una semplice esistenza: non vi è più greco né giudeo, schiavo o libero, poiché tutti saranno concentrati in Dio e per Dio, e la maledizione di Babele cessa il suo effetto. 

Abramo rappresenta la fedeltà e la vita per Dio. Il Signore sceglie con Abramo una discendenza che gli sia fedele nei secoli, mentre prepara la venuta del Suo Figlio Unigenito, il Verbo Incarnato, sé stesso che viene sulla Terra per riportare tutte le genti all’adorazione dell’unica realtà sovratemporale, l’Indivisa Trinità. Ma poiché servivano le condizioni terrene per la diffusione del Messaggio ultimo, la pienezza dei tempi che si manifesterà nella Giudea romana, Dio prepara le condizioni per questo messaggio e lo fa serbandosi un popolo che gli sia devoto, in preparazione al rendere nuovamente tutta l’umanità conscia della Divina benevolenza. Per questo Abramo, e altri giusti dopo di lui, saranno chiamati Patriarchi, ossia Padri del Popolo, per questa loro missione temporale e mistica allo stesso tempo; ed è per questo che la Santa Chiesa chiamerà nuovamente Patriarchi i suoi vescovi più importanti. 

sabato 22 luglio 2017

la spiritualità di Maria Maddalena nel pensiero di san Gregorio Magno

San Gregorio Magno, patriarca d'Occidente (+604), espone la spiritualità di santa Maria Maddalena.


Maria Maddalena, venuta al sepolcro, e non trovandovi il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via e riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere, e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito: «I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa»; poi si soggiunge: «Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva» (Gv 20, 10-11). In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d’amore aveva invaso l’anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore, anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio, pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté vederlo essa sola che era rimasta per cercarlo; perché la forza dell’opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della Verità: «Chi persevererà sino alla fine, sarà salvato» (Mt 10, 22). Cercò dunque una prima volta, ma non trovò, perseverò nel cercare, e le fu dato di trovare. Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero, e crescendo raggiungessero l’oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell’attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri desideri. Ha provato questo ardente amore chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide che dice: «L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?» (Sal 41, 3). E la Chiesa dice ancora nel Cantico de Cantici: Io sono ferita d’amore (cfr. Ct 4, 9). E di nuovo dice: L’anima mia è venuta meno (cfr. Ct 5, 6). «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20, 15). Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui che cerca, s’infiammi di più nell’amore di lui. «Gesù le disse: Maria!» (Gv 20, 16). Dopo che l’ha chiamata con l’appellativo generico del sesso senza essere riconosciuto, la chiama per nome come se volesse dire: Riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale. Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida: «Rabbunì», cioè «Maestro»: era lui che ella cercava all’esterno, ed era ancora lui che la guidava interiormente nella ricerca.

-------------------------------------------------------------------------------
TRATTO DA:
S. Gregorio magno, Papa di Roma, Omelie sui Vangeli  (Om. 25, 1-2. 4-5; PL 76, 1189-1193)

venerdì 21 luglio 2017

Dieci santuari russi in un tour virtuale

Il sito Pravoslavie.ru ci informa dell'esistenza di un sito di nome Rossija3D il quale permette di visitare virtualmente molti santuari russi con splendide risoluzioni grafiche. 

Il progettista si chiama Vladimir Eshtokin, fotografo del giornale ortodosso Foma,  e per adesso il sito ha sviluppato dieci siti religiosi:

La chiesa dell'Icona Acheropita in Ubory, la quale mischia stile russo e architettura occidentale.

Il monastero Storozhevskij, fondato nel 1398 da san Savva il Taumaturgo, discepolo di san Sergio di Radonez, a circa trenta chilometri da Mosca. 

La chiesa dell'Acensione a Elpatyevo, nei pressi del fiume Nerl (Volga). 

Monastero moscovita Visoko-Petrovskij, costruito nel 1315 da san Pietro metropolita di Kiev, Vladimir e di tutta la Russia. E' citato già nel 1317 da alcune fonti scritte. 


Il monastero Visoko-Petrovskij

Monastero moscovita Novodevichy, fondato da Basilio III principe di Mosca nel 1524 e intitolato alla Icona di Smolensk. Ha funzionato fin dalla sua fondazione come prigione per la nobiltà. 

La chiesa della Santa Protezione a Cherkizovo, costruita nel 1903, contenente tre altari, il centrale dedicato alla Protezione della Madre di Dio, l'altare destro a san Nicola, e l'altare sinistro a san Sergio di Radonez. 

Radonez, la città fondata dagli slavi nel XI secolo, è interamente visitabile grazie a questo tour virtuale. 

La chiesa dell'Annunciazione, costruita nel villaggio omonimo, menzionata storicamente già dal 1587.

La chiesa della Teofania a Borodino, edificata nel XVI secolo.

Monastero Podvorie a Mosca, fondato nel XIII secolo sulle rive del fiume Moscova. 

Vi invitiamo a dare un occhio al sito e ammirare le splendide chiese proposte. 

lunedì 17 luglio 2017

I padrini di Battesimo nell'Ortodossia

Qual è il ruolo dei padrini e delle madrine di battesimo nella Chiesa Ortodossa? Cosa ci si aspetta che essi facciano? Se prendessimo il nostro ruolo di padrino o madrina di battesimo seriamente, scopriremmo che davvero dinnanzi a noi c'è un compito molto arduo. Non ci viene richiesto solo di essere testimoni di un evento (la nascita in Cielo di un nuovo cristiano), ma molto di più: ci viene chiesto di diventare testimoni di Cristo per quel nuovo cristiano, per tutta la vita. Anche se la prima forma di religione dovrebbe essere data dagli stessi genitori, coloro che si accollano l'onere e l'onore del patronato del sacro Battesimo acquistano su di sé un ruolo educativo ben preciso, che è quello del maestro di vita cristiana. I padrini e le madrine sono chiamati, in futuro, a istruire il loro figlio spirituale - sì, è il caso di dirlo - negli aspetti fondamentali della dottrina e del culto ortodossi, e ad essere per lui un esempio vivente di ortoprassi. Il padrino o la madrina di Battesimo diventano, secondo la Tradizione della Chiesa, un faro di luce per il cristiano che essi hanno adottato come figlio nel battesimo. Anticamente, il patronato battesimale aveva un valore più forte: non solo i padrini erano chiamati a istruire i bambini nel Cristianesimo, ma in caso di morte dei genitori naturali, essi si prendevano cura materiale degli orfani, in modo tale da non lasciarli per strada. Adesso quest'obbligo, causa anche la moderna legislazione statale, è caduto in disuso, ma ciò non toglie il profondo legame che si crea fra battezzato e padrini: si diventa parenti nello spirito. 


Una madrina recita il Credo durante il Battesimo

Come scegliere un padrino o una madrina di Battesimo?

- Deve essere cristiano/a ortodosso/a praticante.
- Deve avere più di dodici anni ed essere in grado di intendere e volere. 
- Deve essere civilmente e moralmente irreprensibile.
- Deve frequentare assiduamente la Chiesa.
- Non può essere un genitore secondo la carne del battezzando. 

Quali sono i doveri veri e propri del padrino o della madrina di Battesimo?

- Istruire ed educare il battezzato nella fede cristiana ortodossa.
- Essere presente spiritualmente e materialmente nella vita del figlio spirituale.
- Essere supporto morale, spirituale e materiale alla famiglia e al bambino.
- pregare per la salute spirituale e materiale del bambino adottato spiritualmente.
- Accompagnare alla Comunione il bambino finché non sarà in grado di andare da solo. 

E' un grande onore poter essere padrini o madrine di battesimo, ed è una grande responsabilità, ma se compiuta con diligenza, è sicuramente un grande atto di fede dinnanzi a Dio. 

sabato 15 luglio 2017

La Chiesa Ortodossa in Abkhazia

C'è una Chiesa Locale, nell'Ecumene ortodosso, che vive una peripezia spirituale notevole. E' l'unica Chiesa ortodossa del mondo a non avere un vescovo: si tratta della Chiesa Ortodossa Abkhaza. Come è possibile? La Chiesa Ortodossa di Abkhazia (Абхазская Православная церковь) faceva parte della Chiesa Ortodossa Georgiana fino al 1993; al tempo della guerra di secessione abkhaza, il clero georgiano che amministrava la diocesi è fuggito in Georgia, abbandonando così il gregge locale senza sacramenti né vita liturgica. Questi accadimenti, oggettivamente piuttosto tristi, hanno creato un circuito piuttosto prevedibile fra i fedeli ortodossi abkhazi: la ricerca di clero che li seguisse spiritualmente. La situazione è stata presa in mano da padre Vissarion Apliaa, un anziano sacerdote uxorato di sangue abkhazo, il quale guida il nuovo clero della regione.

In foto, il padre Vissarion Apliaa mentre parla in pubblico

 La Chiesa dell'Abkhazia si è autoproclamata autocefala nel giorno 15 settembre 2009, appoggiata inizialmente dalla Chiesa Russa, la quale ha provveduto alle ordinazioni sacerdotali e alla formazione dei seminaristi etnici. Allo stesso tempo, la Repubblica di Abkhazia (formalmente ancora non indipendente, ma de facto si autogoverna) ha stretto forti intese politiche con la Federazione Russa, e il Patriarcato di Mosca ha fatto altrettanto con l'Eparchia di Abkhazia, fornendo materiale liturgico, fondi e sacerdoti per l'azione pastorale nelle zone rurali, tuttavia senza sbilanciarsi: pubblicamente il Patriarcato di Mosca continua a definire l'Abkhazia "territorio di competenza della Chiesa georgiana", anche se gran parte dei fondi e delle strutture è mantenuta proprio dalla Chiesa Russa. Nel giorno 18 settembre 2009 i chierici abkhazi si sono riuniti in un sinodo e hanno fondato l'Eparchia ufficialmente. Ecco un estratto dal discorso di padre Vissarion Apliaa, il leader spirituale abkhazo, nel giorno della fondazione.

La Chiesa Ortodossa basa la sua esistenza su una struttura regionale-etnica. La nostra santa Madre Chiesa fu indipendente fin dai primi secoli del Cristianesimo. L'Ortodossia ha adottato questo sistema per meglio servire le popolazioni che ne fanno parte. I vescovi georgiani hanno abbandonato il Paese durante la guerra, lasciando il nostro popolo in severi problemi spirituali ed economici. [...] Noi chiamiamo il diritto di lasciare la Chiesa Georgiana ed essere indipendenti, con un clero e una gerarchia nostri, con sacerdoti che parlano e comprendono la nostra lingua, capaci di dare nutrimento spirituale ad una terra sofferente. [1]

Nel 2011, la Repubblica di Abkhazia ha trasferito d'autorità 38 chiese, monasteri e cappelle dalla Chiesa Georgiana alla Eparchia Abkhaza indipendentista. 


Veduta panoramica del Monastero di san Pantaleimone al Nuovo Athos, in Abkhazia, centro spirituale della Eparchia indipendente

Tuttavia, la Chiesa di Abkhazia non ha vescovi: nessuno ha consacrato un episcopo per questa regione, e dall'universo non-canonico arrivano voci (per la verità non attendibili) che la Chiesa Russa delle Catacombe volesse provvedere, senza tuttavia dare compimento a questa promessa. Voci di corridoio a parte, la cosa certa è che la Chiesa di Abkhazia ha fame spirituale e necessità materiali notevoli dopo la guerra, dalla quale la regione non si è ancora ripresa. La popolazione frequenta con desiderio le chiese, così come si vede da un video divenuto piuttosto famoso, che illustra il monastero di san Pantaleimone della Chiesa "scismatica" durante una delle celebrazioni:


La celebrazione al San Pantalimone sul Nuovo Athos, in lingua russa e abkhaza

L'impronta generale della Chiesa Abkhaza è fortemente impregnata di nazionalismo etnico.  Pur basandosi anticamente su una autocefalia realmente attiva, il Catolicato di Abkhazia, spento nel 1795 con l'annessione all'Impero Russo, adesso l'attitudine dei chierici abkhazi è spingere assolutamente verso una differenza etnica sostanziale coi georgiani, coi russi e coi vicini confinanti, premendo per una chiesa abkhaza "pura" dove l'elemento culturale etnico non sia separato dal contesto liturgico e comunitario della Chiesa. Sebbene da questo filetismo non sia del tutto pura nemmeno l'ortodossia ufficiale, è chiaramente troppo spinto per trovare appoggio politico da Chiese estere che, a loro volta, si sentono privilegiate nel far parte dell'Ortodossia canonica. 

Allo stato attuale, la Chiesa Ortodossa di Abkhazia possiede 144 chiese attive, due monasteri, quattro santuari e due cattedrali. Il centro amministrativo dell'Eparchia è la cattedrale dell'Annunciazione a Sukhumi, capitale della Repubblica. 

Per chi parla la lingua russa è disponibile un ampio portale ufficiale della Chiesa Abkhaza, utile per conoscere a fondo le motivazioni politiche e spirituali che hanno mosso Apliaa e i suoi seguaci a costituire l'Eparchia indipendente.

-------------------------------------------------------------
NOTE

sabato 8 luglio 2017

Le giurisdizioni territoriali e il Diritto Canonico

Nella Chiesa Antica, nel periodo seguente alla predicazione apostolica, non era chiarissimo il confine del territorio di competenza di un vescovo: in molte città i vescovi erano più di uno per la stessa cattedra e collaboravano per la gestione della provincia. Con la fine delle persecuzioni e l'appoggio imperiale alla Chiesa, la stessa ha potuto riorganizzarsi e formalizzare i compiti dei vescovi nelle giurisdizioni territoriali, assegnando un singolo episcopo per ogni sede metropolitana, creando i famosi "vescovi di campagna" per le zone rurali, e assegnando alle città storiche più importanti per la Cristianità il ruolo di patriarchi: Roma, Costantinopoli, Antiochia, Alessandria d'Egitto e, infine, Gerusalemme. Il sesto canone del Concilio di Nicea del 325 d.C. stabilisce "che si osservino le antiche consuetudini" nei riguardi dei poteri episcopali delle città di Roma, Alessandria e Antiochia, dando loro una grande preminenza su ampie aree dell'Impero. Gerusalemme fu innalzata al rango di patriarcato solamente nel IV Concilio Ecumenico. Da quando Roma si è separata ufficialmente dall'Ortodossia, nel 1054, Costantinopoli ha preso posto come seggio primaziale a titolo onorifico. 


Una delle Sinassi alla quale parteciparono tutti i rappresentanti delle Chiese Autocefale Ortodosse

Il Concilio Ecumenico II , tramite il canone 2, stabilisce:

I vescovi preposti ad una diocesi non si occupino delle chiese che sono fuori dei confini loro assegnati né le gettino nel disordine; ma, conforme ai canoni, il vescovo di Alessandria amministri solo ciò che riguarda l'Egitto, i vescovi dell'Oriente, solo l'oriente, salvi i privilegi della chiesa di Antiochia, contenuti nei canoni di Nicea; i vescovi della diocesi dell'Asia, amministrino solo l'Asia, quelli del Ponto, solo il Ponto, e quelli della Tracia, la Tracia. A meno che vengano chiamati, i vescovi non si rechino oltre i confini della propria diocesi, per qualche ordinazione e per qualche altro atto del loro ministero. Secondo le norme relative all'amministrazione delle diocesi, è chiaro che questioni riguardanti una provincia dovrà regolarle il sinodo della stessa provincia, secondo le direttive di Nicea. Quanto poi alle chiese di Dio fondate nelle regioni dei barbari, sarà bene che vengano governate secondo le consuetudini introdotte ai tempi dei nostri padri.

Il IV Concilio Ecumenico, con il canone 28, ha stabilito una prerogativa speciale per Costantinopoli: 

Seguendo in tutto le disposizioni dei santi padri, preso atto del canone [III] or ora letto, dei 150 vescovi cari a Dio, che sotto Teodosio il Grande, di pia memoria, allora imperatore si riunirono nella città imperiale di Costantinopoli, nuova Roma, stabiliamo anche noi e decretiamo le stesse cose riguardo ai privilegi della stessa santissima Chiesa di Costantinopoli, nuova Roma. Giustamente i padri concessero privilegi alla sede dell'antica Roma, perché la città era città imperiale. Per lo stesso motivo i 150 vescovi diletti da Dio concessero alla sede della santissima nuova Roma, onorata di avere l'imperatore e il senato, e che gode di privilegi uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, eguali privilegi anche nel campo ecclesiastico e che fosse seconda dopo di quella. Di conseguenza, i soli metropoliti delle diocesi del Ponto, dell'Asia, della Tracia, ed inoltre i vescovi delle parti di queste diocesi poste in territorio barbaro saranno consacrati dalla sacratissima sede della santissima chiesa di Costantinopoli. E’ chiaro che ciascun metropolita delle diocesi sopraddette potrà, con i vescovi della sua provincia, ordinare i vescovi della sua provincia, come prescrivono i sacri canoni; e che i metropoliti delle diocesi che abbiamo sopra elencato, dovranno essere consacrati dall'arcivescovo di Costantinopoli, a condizione, naturalmente, che siano stati eletti con voti concordi, secondo l'uso, e presentati a lui.

Il canone parla di "territori barbari", che allora era considerata tutta la Terra non romanizzata: Costantinopoli riceveva dunque una vocazione missionaria che tuttavia non fu in grado di portare. Ancora oggi Costantinopoli ritiene di dover governare tutte le diocesi della Diaspora nonchè tutta l'Ortodossia ove già non sia presente una Chiesa Autocefala, basandosi sul canone 28 sopra citato. Il problema non è solamente organizzativo ed etnico, ma anche profondamente filosofico: siamo noi dunque dei "barbari"? Chi si prende dunque l'onere della evangelizzazione in territori ufficialmente non ortodossi, dove non c'è una Chiesa Autocefala? Viene generalmente considerato come un problema ecclesiologico il superamento dei confini giurisdizionali da parte di un patriarcato o di una Metropolia Autocefala " a danni " di un territorio di un'altra giurisdizione. In effetti il canone 13 del Sinodo di Antiochia prescrive che ogni vescovo si limiti alle sue competenze territoriali. Come giustificare dunque la presenza di una Chiesa fuori dal suo territorio canonico? 

Anticamente i confini di una Chiesa venivano decisi su base etnica (come l'Armenia, la Georgia, la Chiesa Gallese) oppure su base geografica (La Chiesa di Cipro, ad esempio, che esiste ancora oggi). Molte antiche Chiese Autocefale in realtà non erano tanto su base etnica, quanto su base geografica, come la Chiesa di Ohrid in Macedonia, alla quale facevano riferimento serbi, macedoni, greci del nord e tribù slave convertite che vivevano là già dal VIII secolo. Si deduce che, fondamentalmente, ogni Eparchia era considerata - e si considerava - come un organismo indipendente ma indissolubilmente legato a tutto il resto della Chiesa.  Dal XIX secolo in poi si è fatto coincidere i confini di una Chiesa con lo Stato nella quale esiste (Chiesa Romena, Chiesa Bulgara, etc.). Nella Diaspora si assiste a questo curioso fenomeno anti-canonico secondo il quale, in corrispondenza alle razze presenti, esistono tanti vescovi e chiese sul medesimo territorio poiché si serve la nazione / razza, e non più la Chiesa locale. A questo problema reale e oggettivo dal punto di vista ecclesiologico la Chiesa Ortodossa come pleroma non ha ancora trovato una soluzione. Lungi dal voler demonizzare questo processo di adattamento ad una nuova realtà, tuttavia crediamo che l'Ortodossia fuori dai paesi tradizionalmente ortodossi dovrebbe finalmente prendere in mano la situazione e generare, con un processo guidato, una serie di Chiese Locali, attraverso una serie di interventi pastorali che mirino alla cooperazione inter-ortodossa. 

L'essenza della Chiesa (Vladimir Losskij)

Il teologo Vladimir Losskij (1903-1958) ci parla delle caratteristiche mistiche ed essenziali della Chiesa. Il testo è estrapolato dal suo celebre libro La teologia mistica della Chiesa d'Oriente.


L'icona della Chiesa


[...] Come già detto altre volte, la Chiesa possiede due aspetti, indicati da san Paolo nell'Epistola agli Efesini, lettera ecclesiologica per eccellenza. Questi due aspetti, o piuttosto questi caratteri fondamentali della Chiesa, sono così intimamente legati fra loro che san Paolo li fa stare in un solo versetto (Ef. 1,23). La Chiesa viene presentata (vv 17-23) come il compimento dell'economia Trinitaria, come rivelazione del Padre nell'opera del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre di gloria concede ai fedeli lo Spirito di Sapienza e Rivelazione, affinché essi conoscano la loro vocazione (klìsis), l'unione personale per ciascuno, la ricchezza della gloria della sua eredità (klironomìa) la quale apparirà nei santi, nell'unione realizzata dalla moltitudine delle persone umane: il medesimo Spirito ci fa riconoscere l'opera divina che il Padre ha operato nel Cristo: è la testimonianza resa alla divinità di Cristo. L'aspetto cristologico della Chiesa ci è così rivelato attraverso il suo aspetto pneumatologico: lo Spirito manifesta a ciascuno il Cristo che il Padre ha resuscitato dai morti e ha fatto sedere alla sua destra, al di sopra di ogni dominazione, potenza, di ogni nome che può essere pronunziato in questo secolo presente e in quelli futuri, che domina tutti sotto i suoi piedi, e lo ha costituito capo della Chiesa. Viene poi la definizione di ciò che è la Chiesa (v. 23), nella quale i due aspetti, cristologico e pneumatologico, sono dati simultaneamente, quasi fusi insieme in una sintesi suprema: La Chiesa che è il Suo corpo, la pienezza di colui che riempe ogni cosa in  tutti. La Chiesa è la nostra natura ricapitolata in Cristo, contenuta nella sua ipostasi, è un organismo teandrico, divino-umano; la nostra natura è inserita nel Corpo di Cristo, le persone umane però non sono trascinate nel processo fisico e incosciente di una divinizzazione che sopprimerebbe la libertà, che annienterebbe le persone stesse. Una volta liberati dal determinismo del peccato non cadiamo sotto un determinismo divino; la grazia non distrugge la libertà. 

----------------------------------------------------------------------------
TRATTO DA:

Losskij V., la teologia mistica della Chiesa d'Oriente, ed. Il Mulino, 1967.

venerdì 7 luglio 2017

La Chiesa Ortodossa Romena canonizzerà l'iconografo Pafnuzio (news)

Riporta Doxologia.ro che il Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena si è deciso per la canonizzazione del pio iconografo Pafnuzio durante l'incontro dei giorni 4 e 5 luglio 2017. Il Sinodo si è difatti riunito e, oltre ad aver approvato alcuni nuovi acatisti, ha anche accettato la proposta di canonizzazione del beato iconografo monaco Pafnuzio (Parnu). La sinassi ha anche deciso di dedicare l'anno 2019 a "tutti i santi e pii traduttori di libri ecclesiastici". Ma chi era san Pafnuzio?


Il patriarca Daniele di Romania e il suo sinodo. Foto di Doxologia.ro

Breve biografia di Pafnuzio Il Muto, iconografo

Colui che presto sarà innalzato all'onore degli altari, il monaco Pafnuzio (1657-1735), nacque come sesto figlio di un sacerdote, Jan Parvescu. All'età di dodici anni Pafnuzio diventa iconografo, e dopo la morte della moglie prende l'abito monastico con il nome tramite il quale è conosciuto. Il suo epiteto "muto", secondo le parole del patriarca Daniele, simboleggia non una mancanza fisica, ma la totale devozione alla preghiera esicasta e al silenzio contemplativo, caratterizzanti la sua vita spirituale. Il beato Pafnuzio è stato il massimo rappresentante dello stile iconografico chiamato "Brancoveno", il quale ebbe il suo apice fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo. La sua glorificazione si terrà il giorno 6 agosto e sarà commemorato nel calendario romeno il 7 agosto di ogni anno. Le altre Chiese ortodosse locali decideranno se e quando commemorare il pio iconografo. 

Il corretto modo di compilare i memoriali in chiesa

Nella Chiesa Ortodossa le intenzioni per i fedeli si chiamano [fogli delle]commemorazioni o memorie (pomelnic in romeno e Записки in russo) e si dividono in due grandi gruppi: le memorie per i vivi  (pomelnic pentru cei vii / О здравии) e le memorie per i defunti (pomelnic pentru cei adormiţi / О упокоении). Le commemorazioni liturgiche dei cristiani sono fisse (quella per il vescovo o per il patriarca, ad esempio) e quelle su richiesta dei fedeli per bisogni particolari o per la remissione dei peccati dei defunti. Perché è importante presentare all'altare i nomi da ricordare? in che modo si portano? Cosa occorre fare? 


Il sacerdote recita i nomi durante uno dei molti uffici di intercessione

Come comporre un memoriale

Come si compone una commemorazione liturgica? Solitamente ogni parrocchia fornisce dei fogli preconfezionati con la dicitura "per i vivi" o "per i morti" ai quali basta aggiungere i nomi di chi si intende commemorare. Se vogliamo scrivere un memoriale a casa, invece, occorre iniziare con la dicitura "per i vivi" o "per i morti" in cima al foglio, scritto grande, in modo che il sacerdote non si confonda. Dopodiché, si scrivono i nomi dei nostri cari in un ordine gerarchico, iniziando dai  padri spirituali, dai genitori secondo la carne, poi dai parenti e dalla famiglia, seguendo poi la lista di amici e conoscenti. Accanto ai nomi dei sacerdoti, delle monache, dei monaci, dei vescovi etc. va semrpe indicato il rango ecclesiastico. Alcuni sacerdoti accettano memoriali nei quali si specifica l'intenzione ("per trovare lavoro", "per la salute familiare", etc.), mentre altri no. Informatevi dunque presso il vostro sacerdote se è possibile aggiungere l'intenzione specifica alla lista dei nomi. 

Come presentare il memoriale

Ogni chiesa ha il suo modo di accettare i memoriali. In alcune chiese vige la consuetudine (specialmente nel mondo romeno) di recarsi personalmente presso la porta nord dell'iconostasi, vicino alla quale il sacerdote riceve la lista e una candela che spesso viene offerta alla chiesa insieme ai nomi da commemorare. In altre chiese invece i nomi vengono lasciati presso il negozietto della chiesa e un sacrestano o uno dei chierici verrà a prelevarli prima di recitare l'officio di intercessione.  In merito ai ricordi per i defunti, non occorre scrivere la causa della morte, ma è necessario scrivere la data del giorno in cui iniziamo la commemorazione, qualora volessimo proporre il ciclo di 40 commemorazioni consecutive, in modo da non perdere il conto. Nel caso il memoriale dei defunti sia accompagnato alla recita di una parastàsi (panichida, officio per i morti) è buona creanza e abitudine popolare condurre con sé anche una coliva o qualche alimento che poi verrà donato alla chiesa e ai poveri, di solito vino rosso (per l'altare), pane, dolci, o torte salate. 

Quando vengono recitati i memoriali?

I memoriali dei vivi vengono letti durante tutti gli uffici di supplica come le litanie delle Litia (ai Grandi e Solenni Vespri), all'Ufficio della Santa Unzione, alla Liturgia se il sacerdote aggiunge la litania specifica, alla proscomidia, durante la recita della Paraclisi e degli Acatisti. I memoriali dei defunti vengono recitati al funerale, alla proscomidia e durante il rito della parastàsi (panichida). E' buon costume essere presenti quando il sacerdote legge i nomi delle persone che abbiamo chiesto di commemorare, e non semplicemente lasciare la lista e abbandonare in fretta la chiesa... 

Cosa non scordarsi di fare

Pregate anche voi per le persone che volete siano ricordate! 

sabato 1 luglio 2017

Papa Francesco riceve una visita da Costantinopoli (news)

Dal sito Union of Orthodox Journalists veniamo a conoscenza di un nuovo aspetto del dialogo fra gli ortodossi e i cattolici romani: pare che fra il Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli "ci sia perfetta sintesi di vedute"


foto da Union of Orthodox Journalists

Il 27 giugno il papa ha ricevuto nella sua residenza a Santa Marta (Roma) una delegazione di ecclesiastici ortodossi fanarioti. Francesco ha commentato la visita esprimendo gioia per l'incontro, auspicando una rapida unione delle Chiese, con il ristabilimento ufficiale della comunione fra Cattolici e Ortodossi. In particolare, il papa ha parlato degli ottimi rapporti fra Costantinopoli e Roma con preghiere in comune, servizio per il Vangelo e meeting fraterni organizzati dalle due sedi: parrebbe proprio, per sue stesse parole, che le visioni di Francesco e Bartolomeo concordino su molte cose circa il mondo moderno e la vita della Chiesa.